Je vhodné pořádat soutěž o vlastní (info)produkty?

V jedné z diskuzí na Facebooku jsem narazila na názor, že není vhodné uspořádat soutěž o vlastní „infoprodukt“ při spuštění jeho prodeje. Než jsem se dostala k tomu, abych připsala i svůj komentář, došla jsem k závěru, že bude lepší napsat rovnou celý článek, ke kterému se dostanou nejen členové dané uzavřené skupiny.

Než se pustím do vysvětlování, ráda bych předeslala, že:

 • autorka příspěvku, který mě k napsání článku přiměl, je nadšenou příznivkyní soutěží, pozastavuje se výhradně nad využitím nového prodejního e-booku coby ceny do soutěže,
 • sama jsem soutěž o vlastní e-book před pár dny uspořádala ještě před spuštěním jeho prodeje,
 • nemám k dispozici tolik dat, abych z nich mohla dělat nějaké podložené závěry, vycházím z dosavadních zkušeností se soutěžemi a soutěžícími obecně.

Blbost! I když…

V jakési podvědomé sebeobraně, nebo přesněji v obraně vlastních činů, byla moje první reakce na příspěvek hodně přímočará: „Je to nesmysl.“ Naštěstí nejsem horká hlava (a taky strašně nerada ťukám odpovědi na mobilu) a nechala jsem si první dojmy pro sebe. Místo toho jsem si přečetla celý příspěvek znovu a pozorně.

Při druhém čtení jsem už na nejednom místě pokyvovala souhlasně hlavou a gratulovala sama sobě, že jsem nedávno dotyčnou dobře odhadla, když jsem si ji v duchu zařadila mezi úspěšné a nadané pořadatele.

Ale ke konkrétním postřehům a argumentům, proč je online soutěž o e-book spíš na škodu a proč by mohla odradit od jeho koupě…

/mnt/data/accounts/v/vyrad/data/www/abcsouteze.cz/wp content/uploads/2016/03/zpetna vazba

Poskytnutí zdarma degraduje jeho hodnotu

S tímto tvrzení zásadně nesouhlasím.

Pokud e-book vyhraje 1 soutěžící, který splní nějaký úkol (bez ohledu na jeho obtížnost), nevidím v tom poskytování zdarma. Nemyslím si, že by v očích potenciálních zákazníků produkt ztratil svoji hodnotu jen proto, že ho jednou jeden člověk získá zdarma. Stejně tak neztrácí svou hodnotu kniha, kterou dostane redaktor k napsání recenze, nedegraduje se ani hodnota dárku, jen proto, že za něj nemusíte zaplatit.

To už spíš věřím, že produkt degradují slevy a akční ceny. Jakou hodnotu produkt má, když je možné jej nakoupit pokaždé za jinou cenu? Ale to už je téma na další článek, který „je v pořadí“.

Zklamaní soutěžící just nenakoupí

Nesouhlasím ani s tím, že by zklamání těch, kteří nevyhrají, vedlo k tomu, že na produkt zanevřou a nekoupí už jen z toho důvodu, že s ním kvůli neúspěchu v soutěži mají spojené nějaké nepříjemné pocity.

Zároveň ani netvrdím, že uspořádáním soutěže o jakýkoli produkt automaticky získáte od soutěžících řadu objednávek právě na toto zboží. Jak je to se soutěžícími a objednávkami jsem už psala v článku Proč soutěžící nenakupují.

/mnt/data/accounts/v/vyrad/data/www/abcsouteze.cz/wp content/uploads/2016/03/penize

Zde docházím k bodu, ve kterém se s autorkou zmiňovaného příspěvku shoduji – během soutěže se dá dokonce očekávat i útlum zájmu o produkt, o který se soutěží. Je to logické. Když je možnost získat něco zdarma, proč to v tu stejnou chvíli kupovat, pokud to zrovna akutně nepotřebuji a můžu si dovolit čekat na vyhodnocení.

Jak jsem zmínila ve výše uvedeném článku a jak se dozvíte i v e-booku Nej soutěž – Krok za krokem k vymazlené online soutěži, důležité je hlavně to, co uděláte po skončení soutěže, jak využijete to, co díky ní získáte. Významnou roli hraje pochopitelně i to, za jakým účelem soutěž pořádáte a jak ji celou postavíte.

Zklamání „neúspěšných“ soutěžících se můžete pokusit zmírnit nebo úplně zaplašit vhodně zvolenou cenou útěchy. Může jí být třeba sleva na produkt, který nevyhráli (pokud sleva ve vašich očích produkt nedegraduje), nebo nějaká vhodná doplňková služba k vašemu infoproduktu. Tou je můžete naopak ke koupi motivovat.

Záleží na produktu

I při tomto postřehu mi nezbylo než souhlasně přikývnout. Jedná-li se o produkt, který naplňuje aktuální potřeby soutěžících, bude soutěž větším lákadlem k následné koupi, než když nabízíte něco, u čeho si potenciální zákazníci můžou dovolit čekat na další soutěž.

Zase je to ale také o kombinaci dalších faktorů jako je třeba prodejní cena, vaše schopnost produkt nabídnout a v neposlední řadě to, jak moc se dá očekávat, že další soutěž o tutéž výhru přijde v dohledné době.

Roli hraje i načasování

Velmi významný faktor je zde termín soutěže.Záměrně jsem soutěž připravila na období těsně před spuštěním prodeje. Využila jsem tak její potenciál zaujmout, získat pozornost pro produkt, který se jejím prostřednictvím propaguje. Soutěžit právě o něj mi při tomto načasování naopak přijde ideální.

Jistě, konkrétní produkt se dá soutěžní propagovat, aniž by byl přímo cenou v soutěži. V tomto případě, kdy se jednalo o jednoduchou registrační soutěž, bylo naopak vhodné jako lákadlo využít právě e-book Nej soutěž i se 3 připravenými bonusy.

/mnt/data/accounts/v/vyrad/data/www/abcsouteze.cz/wp content/uploads/2015/02/nej soutezbonusy

Vložíte-li do tohoto typu soutěže právě takovou cenu, dá se předpokládat, že ti, kteří se do ní přihlásí, mají o váš produkt zájem. Možná ještě nejsou připraveni za něj zaplatit, ale informace, které jim může nabídnout, pro ně mají přinejmenším hodnotu jejich e-mailové adresy. A to v dnešní době není málo.

Je už pak jen a jen na vás, jak s takto získanými kontakty naložíte. Pořád platí to, co jsem psala v článku Soutěž končí, práce začíná.

navstevnostShrnutí závěrem

 • Souhlasím s tím, že není vhodné používat jediný prodejní produkt jako cenu v často opakovaných soutěžích.
 • Nesouhlasím s tím, že využití prodejního produktu coby ceny do soutěže degraduje jeho hodnotu v očích soutěžících.
 • Jako ideální načasování se mi jeví termín soutěže těsně před spuštěním prodeje.
 • Doporučuji jednoznačně si stanovit v prvé řadě účel soutěže a jemu podřídit vše ostatní.
 • Produkt určený k prodeji je vhodnou cenou především pro registrační soutěž.
 • U produktů „akutní potřeby“ můžete být bez obav.
 • Jedná-li se o jediný produkt / službu které máte na prodej, zacházejte se soutěží o něj jako se šafránem.
 • I zklamání neúspěšných soutěžících můžete využít ve prospěch produktu.
 • Výběr výhry je jen jedním z mnoha faktorů, které rozhodují o tom, jak velkým přínosem pro vás soutěž skutečně bude.

Shrnutí souvisejících odkazů:

Petra Vymětalová

Napsal/a Petra Vymětalová

Pořádám online soutěže od roku 2004, kdy jsem vytvořila svůj první web - VašeDěti.cz. Od roku 2012 provozuji katalog online soutěží České-soutěže.cz. Na základě takto získaných zkušeností jsem napsala podrobný návod na uspořádání přínosné online soutěže Nej soutěž - Krok za krokem k vymazlené online soutěži.

Co na to říkáte?

Budu ráda, když mi napíšete svůj názor.