Čím se řídí pořádání online soutěží od 1. 1. 2017

V článku Do konce roku nelosujte jsem před půl rokem zmiňovala, že letos dojde k legislativním změnám, které zasáhnou i pořadatele soutěží. Dnes se podíváme na to, co je od Nového roku jinak.

Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon o hazardních hrách, kterým se ruší zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Ten mimo jiné reguloval také pořádání spotřebitelských soutěží. Jak byla do konce loňského roku pravidla nastavena, se dočtete právě ve výše zmiňovaném článku.

Nový zákon běžné internetové soutěže nijak neupravuje, protože se nejedná o hazardní hry, ale o marketingový nástroj. Pořadatelé už tak nemusí řešit omezení ohledně hodnoty a typu výher, netýká se jich ani ohlašovací povinnost vůči FÚ.

Jak název napovídá, pod nový zákon spadají hazardní hry, které jsou v něm definovány následovně (§3):

Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Definičním znakem hazardní hry je sázka, jíž může být např. koupě losu, vyšší cena zboží než je cena obvyklá (včetně zaslání SMS se speciálním tarifem).

Marketingová soutěž je obchodní praktika

To, že online soutěže nereguluje nový zákon o hazardních hrách, neznamená, že nejsou regulovány vůbec. Jako obchodní praktiky spadají pod působnost zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na internetové soutěže se tak vztahuje obecný zákaz nekalých praktik uvedený v §4 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, který říká:

Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele…

Za takovou nekalou praktiku může být považováno např. nedodání slíbených cen výhercům soutěže, porušení stanovených pravidel, bezdůvodné vyloučení soutěžícího při vyhodnocení soutěže.

Dobře sestavený herní řád je základ

Zbytečným nepříjemnostem můžete předejít díky správně připraveným pravidlům soutěže, která budou zahrnovat veškeré nezbytné údaje (obecné údaje, podmínky účasti, herní mechanismus atd.) a zohledňovat konkrétní specifika dané soutěže (zpracování osobních údajů, autorská práva apod.).

Při přípravě pravidel se vyplatí myslet také na potenciální problémy, které mohou v průběhu soutěže nastat (podvodné hlasování, technické problémy atd.).

Podmínky soutěže musí být snadno dostupné všem soutěžícím po celou dobu soutěže a nedoporučuje se je během soutěže měnit. Je-li takový krok nezbytně nutný, měl by pořadatel o změně informovat všechny soutěžící.

Co všechno by měla pravidla vaší soutěže obsahovat, se dočtete v e-booku Nej soutěž – Krok za krokem k vymazlené online soutěži.

ebook-nej-soutez-tablet-800Mění se dozor

Nad pořádáním spotřebitelských soutěží nyní už nebdí Ministerstvo financí ČR (přesněji finanční úřady). Dozorovým orgánem je od začátku roku Česká obchodní inspekce.

Petra Vymětalová

Napsal/a Petra Vymětalová

Pořádám online soutěže od roku 2004, kdy jsem vytvořila svůj první web - VašeDěti.cz. Od roku 2012 provozuji katalog online soutěží České-soutěže.cz. Na základě takto získaných zkušeností jsem napsala podrobný návod na uspořádání přínosné online soutěže Nej soutěž - Krok za krokem k vymazlené online soutěži.

Co na to říkáte?

Budu ráda, když mi napíšete svůj názor.